"Nem prédikációkkal nevelünk. A szülőnek úgy kell viselkednie, ahogyan a gyerektől is elvárja, és ugyanolyan értékek szerint kell élnie, amilyen értékeket a gyerekének át szeretne adni. Ha nem így történik, akkor bármi, amit mond, csak felesleges szócséplés."

"A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat."

"Az őszinte dicséretnek mágikus hatalma van. Ha azt akarod, hogy a másik fejlődjék, dicsérd őszintén. Ez mindig lehetséges. Vizsgáld a másikat, lásd meg tehetségét, képességeit, világíts rá azokra."

Dokumentumaink:

Intézmény hivatalos neve

Vezetőség

Szakmai alapdokumentum

Pedagógusaink

Pedagógusaink iskolai végzettsége és szakképesítése 2018-19.

NOKS

NOKS névsor, munkakör

2018-2019-munkaterv

Az iskola épületeinek nyitvatartási rendje

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A térítési díj és a tandíj 2018.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 2018-19

Az osztályozó vizsgák szabályai

Házi feladatok, iskolai dolgozatok

Panaszkezelési szabályzat Eötvös Iskola Lakitelek

TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHTŐSÉGEI

Széchenyi István idézet

"Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud."